THEMA


Thema OMBD 2021: ‘Mijn monument is jouw monument’


G eniet van muziek, gerookte paling, maak een bottertocht en bezoek een monument, kom shoppen op de brocante markt in de stad. Niemand hoeft zich te vervelen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag en Botterdagen Elburg. Komt u het tweede weekend van september ook naar Elburg?

D rie dagen lang staat Elburg in het teken van een evenementen dat de mooie Vestingstad past als een jasje. Open Monumentendag en Botterdagen is hèt evenement waarbij de kwaliteiten van de stad optimaal worden benut. Voor Open Monumentendag 2021 is als thema gekozen: ‘Jouw monument is mijn monument’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’. Ons doel is om met de komende Open Monumentendag een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een bezoek aan de OMBD zo laagdrempelig mogelijk te maken. In eerdere jaren had het thema vooral betrekking op het type monumenten dat we openstelden of de gemene deler die op een beperkt aantal monumenten van toepassing was. Dit jaar gaat het bovenal om de aanpak: Hoe bereiken we een zo groot mogelijk publiek met Open Monumentendag en hoe zorgen we dat iedereen zich welkom voelt? Daarom organiseren we ook het 'Monument van het jaar verkiezing' in de gemeente Elburg. Kijk onder het menu Monument van het jaar voor meer informatie. Type monumenten die passen binnen thema: in principe elk gebouw; want in elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt en geleefd. Die verhalen willen we zichtbaar maken..

In Elburg zal dit thema met name zicht- en hoorbaar zijn door de internationale dans in de stad en de Europese muziekoptredens.