THEMA


Thema OMBD 2018: ‘In Europa’


G eniet van muziek, gerookte paling, maak een bottertocht en bezoek een monument, kom shoppen op de brocante markt in de stad. Niemand hoeft zich te vervelen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag en Botterdagen Elburg. Komt u het tweede weekend van september ook naar Elburg?

D rie dagen lang staat Elburg in het teken van een evenementen dat de mooie Vestingstad past als een jasje. Open Monumentendag en Botterdagen is hèt evenement waarbij de kwaliteiten van de stad optimaal worden benut. Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Uiteraard zal ook veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

In Elburg zal dit thema met name zicht- en hoorbaar zijn door de internationale dans in de stad en de Europese muziekoptredens.