Nieuwe website
april 14, 2017
Schouwenburg opengesteld
mei 23, 2017

Thema 2017 bekend

Het landelijke thema voor Monumentendag 2017 op zaterdag 9 september is bekend gemaakt. Het thema is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, , werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen en bierbrouwerijen.