THEMA


Thema OMBD 2017: ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’


G eniet van muziek, gerookte paling, maak een bottertocht en bezoek een monument, kom shoppen op de brocante markt in de stad. Niemand hoeft zich te vervelen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag en Botterdagen Elburg. Komt u het tweede weekend van september ook naar Elburg?

D rie dagen lang staat Elburg in het teken van een evenementen dat de mooie Vestingstad past als een jasje. Open Monumentendag en Botterdagen is hèt evenement waarbij de kwaliteiten van de stad optimaal worden benut. Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen en bierbrouwerijen.